برچسب: "فعل ثلاثی مجرد (معتل)"

جزوه نموداری صرف قسمت اول

3ام آبان, 1396
جزوه نموداری صرففعل ثلاثی مجرد (معتل)باب تفعیل و تفعلبخش فعل جدول حالات ماضی و مضارععلم صرف 2 جزوه نموداری صرفنوع مستند : جزوه درسیکلید واژه : چکیده :جزوه نموداری صرف. فعل ثلاثی مجرد (معتل) باب تفعیل و تفعل بخش فعل جدول حالات ماضی و مضارع علم صرف 2150… بیشتر »

 
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)