کلید واژه: "جزوه نموداری صرف"

جزوه نموداری صرف قسمت دوم

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 3ام آبان, 1396
جزوه نموداری صرفقسمت دوم شاملقواعد ادغامقواعد اعلال خصوصیقواعد اعلال عمومیتخفیف همزهمضارع موکدمقدماتی *جزوه نموداری صرف* قسمت دومنوع مستند : جزوه درسیچکیده :*جزوه نموداری صرف* قسمت دوم شامل قواعد ادغام قواعد اعلال خصوصی قواعد اعلال عمومی تخفیف همزه مضار… بیشتر »

جزوه نموداری صرف قسمت اول

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 3ام آبان, 1396
جزوه نموداری صرففعل ثلاثی مجرد (معتل)باب تفعیل و تفعلبخش فعل جدول حالات ماضی و مضارععلم صرف 2 جزوه نموداری صرفنوع مستند : جزوه درسیکلید واژه : چکیده :جزوه نموداری صرف. فعل ثلاثی مجرد (معتل) باب تفعیل و تفعل بخش فعل جدول حالات ماضی و مضارع علم صرف 2150… بیشتر »

دانلود جزوه نموداری صرف

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 19ام اسفند, 1395
دانلود جزوه نموداری صرف برای دانلود روی عبارت زیر کلیک کنید   دانلود جزوه نموداری صرف بیشتر »