کلید واژه: "ترجمه عقاید خاصه شیعه 2"

ترجمه عقاید خاصه شیعه 2- بخش اول

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 3ام آبان, 1396
  ترجمه عقاید خاصه شیعه 2- بخش اول شامل ترجمه: درس سیزدهم: بداء درس چهاردهم: سجده بر خاک درس پانزدهم: توسل به اولیای خدا درس شانزدهم: شفاعت درس هفدهم: زیارت قبرها بیشتر »