تقویم تحصلی

27ام اردیبهشت, 1397

تقویم تحصیلی ٩٦/٩٧ غیرحضوریا

1526518127img_2066.png

نمونه سوال نحو عالی2 خرداد 96

29ام فروردین, 1397

 

نمونه سوال نحو عالی2 خرداد 96

 

1524033935photo_2018-04-18_02-44-59.jpg

1524033936photo_2018-04-18_02-45-06.jpg

نمونه سوال نحو عالی 4 خرداد 96

29ام فروردین, 1397

نمونه سوال نحو عالی 4 خرداد 96

 

1524033868photo_2017-08-26_06-45-30.jpg

1524033868photo_2018-04-18_02-43-53.jpg

نمونه سوال فقه استدلالی4 سال96

29ام فروردین, 1397

نمونه سوال فقه استدلالی4 سال96

1524033776photo_2018-04-18_02-42-14.jpg

1524033776photo_2018-04-18_02-42-20.jpg

نمونه سوال منطق 2خرداد 96

29ام فروردین, 1397

نمونه سوال منطق 2خرداد 96

1524033687photo_2018-04-18_02-40-48.jpg

1524033687photo_2018-04-18_02-40-53.jpg


 
آموزش طراحی سریع بروشور