تفسیر_ترتیبی_2 به صورت مجزا(فقط جلد 26 مجمع‌البیان) از سوره نازعات تا سوره مطففین

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 15ام خرداد, 1397

سلام #تفسیر_ترتیبی_2 به صورت مجزا(فقط جلد 26 مجمع‌البیان) از سوره نازعات تا سوره مطففین
#سطح_سه #رشته_تفسیر

15272521872021-fa-tarjamamajmabayanfetafserqoran-j26.pdf

دانلود نمونه سوال اصول فقه 4 سطح2

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 15ام خرداد, 1397

دانلود نمونه سوال اصول فقه 4 سطح2
#نمونه_سوال

1527346507k_pic_9098fd58-df88-43b2-930c-df323bae6cb6.jpg

1527346507k_pic_f34005c2-86df-47af-bf4e-f819a36ba532.jpg

1527346507k_pic_25605d4a-1ca7-49c8-8857-b869ea5ca451.jpg

1527346506k_pic_027a1629-30cb-4db0-8b68-f50eb882e2e5.jpg

1527346506k_pic_e4d77284-9533-45b9-b392-0824437ed580.jpg

نمونه سوال فقه استدلالی 2 خرداد 96

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 15ام خرداد, 1397

نمونه سوال فقه استدلالی 2 خرداد 96

1527850183k_pic_b4aeb04d-6995-4060-8d08-2f111ff998d1.jpg

1527850182k_pic_030037c0-463e-4610-ade9-0510e480d084.jpg

نمونه سوال تاریخ تحلیلی اسلام 1

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 14ام خرداد, 1397

نمونه سوال تاریخ تحلیلی اسلام1
#نمونه_سوال_تاریخ_تحلیلی

1527193962_1.pdf

جزوه عربی معاصر سطح 2

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 14ام خرداد, 1397

#عربی_معاصر
جزوه عربی معاصر 2 تا درس6
سطح دو

1527672615_2.pdf