تمارین نحو مقدماتی عالی

3ام خرداد, 1397

تمارین نحو مقدماتی عالی

 

1526930529_2.pdf

ترجمه عربی معاصر قسمت یک

3ام خرداد, 1397

ترجمه متون عربی معاصر قسمت یک
#ترجمه_عربی_معاصر

1527099429_1_.pdf

1527099429_4_5.pdf

ترجمه عربی معاصر قسمت دوم

3ام خرداد, 1397

ترجمه عربی معاصر قسمت دوم

1527112811_9_10_1.pdf

1527112810_5_6_7_8.pdf

کتاب"مبادی العربیه للمعلم "رشید الشرتونی جلد 3 بخش نحو باحل کامل تمرینات ترجمه دکتر غلامرضاکریمی فرد

3ام خرداد, 1397

کتاب"مبادی العربیه للمعلم “رشید الشرتونی جلد 3
بخش نحو باحل کامل تمرینات
ترجمه دکتر غلامرضاکریمی فرد

15271137171511938435_____________.pdf

نمونه سوال آزمون ورودی تفسیر

30ام اردیبهشت, 1397

نمونه سوال آزمون ورودی تفسیر


.

1526762158img_2092.png

1526762158img_2093.png

1526762157img_2090.png

1526762157img_2091.png

1526762156img_2089.png


 
آموزش طراحی سریع بروشور