دانلود نمونه سوال احکام 2

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 7ام تیر, 1397

نمونه سوال احکام 2 پایه اول

1529769522ahkam2.doc

نمونه سوال منطق 2

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 7ام تیر, 1397

نمونه سوال منطق 2

1529948889_2.pdf

نمونه سوال اصول فقه 3 سطح 2

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 2ام تیر, 1397

نمونه سوال اصول فقه 3 سطح 2

1529747028doc_22.06.2018_1407.pdf

نمونه سوال مفردات قران

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 1ام تیر, 1397

نمونه سوال مفردات قران

1529410564_.pdf

نمونه سوال صرف 1

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 1ام تیر, 1397

نمونه سوال صرف 1
#نمونه_سوال_صرف1

1529432862k_pic_f8f331d0-0e02-4cc2-9429-24565951fed6.jpg

1529432862k_pic_9aee1078-b4f6-48db-9f30-cb4a10cb2ad6.jpg