دانلود شرح اصول 4

25ام مهر, 1396

 

دانلود شرح اصول 4

 
 

سطح 2

 

تهیه و تنظیم: خودم

 

اشتراک گذاری این مطلب!

دانلود شرح اصول 3

24ام مهر, 1396

 

دانلود شرح اصول 3

سطح 2

تهیه و تنظیم:خودم

 

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

ترجمه عربی معاصر1 سطح 3 رشته تفسیر

24ام مهر, 1396

 

ترجمه عربی معاصر1 سطح 3 رشته تفسیر

 

چکیده :

تر جمه پنج مقاله برای خواهرانی که درس متون عربی معاصر یک رو دارند

 

 فایل اول 

 

فایل دوم 

 

فایل سوم 

 

فایل چهارم 

اشتراک گذاری این مطلب!

دانلود شرح اصول 2

23ام مهر, 1396

 

دانلود شرح اصول فقه 2

سطح 2


تهیه و تنظیم خودم.

 

 

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

دانلود جزوه صرف ساده.

22ام مهر, 1396

 

دانلود جزوه صرف ساده.
فایل زیپ

 

اشتراک گذاری این مطلب!