ترجمه عقاید خاصه شیعه 2- بخش اول

3ام آبان, 1396

 

ترجمه عقاید خاصه شیعه 2- بخش اول

شامل ترجمه:
درس سیزدهم: بداء
درس چهاردهم: سجده بر خاک
درس پانزدهم: توسل به اولیای خدا
درس شانزدهم: شفاعت
درس هفدهم: زیارت قبرها

ترجمه عقاید خاصه شیعه 2- بخش اول

اشتراک گذاری این مطلب!

جزوه نموداری صرف قسمت دوم

3ام آبان, 1396

 

*جزوه نموداری صرف* قسمت دوم

چکیده :

*جزوه نموداری صرف*
قسمت دوم شامل
قواعد ادغام
قواعد اعلال خصوصی
قواعد اعلال عمومی
تخفیف همزه
مضارع موکد
مقدماتی

 

1508929796_-9.pdf

1508929796__1.pdf

1508929795sarf10_mozaaf.pdf

1508929795_-4.pdf

1508929795_-5.pdf

1508929795_-6.pdf

اشتراک گذاری این مطلب!

جزوه نموداری صرف قسمت اول

3ام آبان, 1396

 

جزوه نموداری صرف

چکیده :

جزوه نموداری صرف.
فعل ثلاثی مجرد (معتل)
باب تفعیل و تفعل
بخش فعل
جدول حالات ماضی و مضارع
علم صرف 2

 

1508928933_-_-10.pdf

1508928933___-11.pdf

1508928933_-3.pdf

1508928933_-8.pdf

1508928933__2.pdf

1508928932sarf11_motal.pdf

اشتراک گذاری این مطلب!

تکالیف درس عربی معاصر2

3ام آبان, 1396

 

تکالیف درس عربی معاصر2

 

اشتراک گذاری این مطلب!

دانلود صوت تدریس عربی معاصر یک سطح2

2ام آبان, 1396

 

دانلود صوت تدریس عربی معاصر یک سطح2

شامل 3 صوت

صوت اول 

صوت دوم

 

 

صوت سوم

اشتراک گذاری این مطلب!

 
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)