دانلود جزوه عقاید خاص شیعه 3

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 14ام خرداد, 1397

جزوه عقاید خاص شیعه 3

152767245422.pdf

دانلود نمونه سوال فقه استدلالی 2

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 14ام خرداد, 1397

دانلود نمونه سوال فقه استدلالی 2 سطح 2

1527850908k_pic_cc72097d-2007-43eb-b4a8-7f38348e29eb.jpg

1527850908k_pic_22214b3a-1bab-42e6-8707-2820f1dd13e1.jpg

1527850908k_pic_e3871c9a-2587-4c87-8523-989aa7c8417c.jpg

تمارین نحو مقدماتی عالی

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 3ام خرداد, 1397

تمارین نحو مقدماتی عالی

 

1526930529_2.pdf

ترجمه عربی معاصر قسمت یک

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 3ام خرداد, 1397

ترجمه متون عربی معاصر قسمت یک
#ترجمه_عربی_معاصر

1527099429_1_.pdf

1527099429_4_5.pdf

ترجمه عربی معاصر قسمت دوم

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 3ام خرداد, 1397

ترجمه عربی معاصر قسمت دوم

1527112811_9_10_1.pdf

1527112810_5_6_7_8.pdf