دانلود جزوه درس به درس اصول 4 (ایروانی) قسمت چهارم

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 18ام آبان, 1397

جزوه درس اصول 4 (ایروانی)
#جزوه_اصول4_ایروانی
قسمت چهار

1541748221_4.pdf

1541748221_4.pdf

1541748220_4.pdf

دانلود جزوه درس به درس اصول 4 (ایروانی) قسمت سوم

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 18ام آبان, 1397

جزوه درس اصول 4 (ایروانی)

قسمت سوم

1541748161_4.pdf

1541748161_4.pdf

1541748160_4.pdf

دانلود جزوه درس به درس اصول 4 (ایروانی) قسمت دوم

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 18ام آبان, 1397

جزوه درس اصول 4 (ایروانی)

قسمت دوم

1541748084_4.pdf

1541748084_4.pdf

1541748082_4.pdf

دانلود جزوه درس به درس اصول 4 (ایروانی) قسمت اول

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 18ام آبان, 1397

جزوه درس اصول 4 (ایروانی)


قسمت اول

1541747991_4.pdf

1541747991_4.pdf

1541747990_4.pdf

دانلود نمونه سوال روش سخنرانی 1 و 2

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 18ام آبان, 1397

نمونه سوال روش سخنرانی 1 و 2

1541747872___2.pdf

1541747872___1.pdf