موضوع: "عقاید خاص شیعه سطح 3"

دانلود جزوه عقاید خاص شیعه 3

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 14ام خرداد, 1397

جزوه عقاید خاص شیعه 3

152767245422.pdf

دانلود نمونه سوال عقاید خاص شیعه 2

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 3ام آبان, 1396

 

دانلود نمونه سوال عقاید خاص شیعه 2

 
 

 

ترجمه عقاید خاصه شیعه 2- بخش اول

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 3ام آبان, 1396

 

ترجمه عقاید خاصه شیعه 2- بخش اول

شامل ترجمه:
درس سیزدهم: بداء
درس چهاردهم: سجده بر خاک
درس پانزدهم: توسل به اولیای خدا
درس شانزدهم: شفاعت
درس هفدهم: زیارت قبرها

ترجمه عقاید خاصه شیعه 2- بخش اول

دانلود نمونه سوال عقاید خاص شیعه آقای فرمانیان (1)

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 20ام اردیبهشت, 1396

 

 

دانلود نمونه سوال عقاید خاص شیعه آقای فرمانیان (1)

برای دانلود روی عبارت زیر کلیک کنید.

 

دانلود نمونه سوال عقاید خاص شیعه آقای فرمانیان (1)