موضوع: "عربی معاصر سطح ۳"

ترجمه عربی معاصر قسمت یک

3ام خرداد, 1397

ترجمه متون عربی معاصر قسمت یک
#ترجمه_عربی_معاصر

1527099429_1_.pdf

1527099429_4_5.pdf

ترجمه عربی معاصر قسمت دوم

3ام خرداد, 1397

ترجمه عربی معاصر قسمت دوم

1527112811_9_10_1.pdf

1527112810_5_6_7_8.pdf

تکالیف درس عربی معاصر2

3ام آبان, 1396

 

تکالیف درس عربی معاصر2

 

دانلود صوت تدریس عربی معاصر یک سطح2

2ام آبان, 1396

 

دانلود صوت تدریس عربی معاصر یک سطح2

شامل 3 صوت

صوت اول 

صوت دوم

 

 

صوت سوم

ترجمه عربی معاصر1 سطح 3 رشته تفسیر

24ام مهر, 1396

 

ترجمه عربی معاصر1 سطح 3 رشته تفسیر

 

چکیده :

تر جمه پنج مقاله برای خواهرانی که درس متون عربی معاصر یک رو دارند

 

 فایل اول 

 

فایل دوم 

 

فایل سوم 

 

فایل چهارم 


 
آموزش طراحی سریع بروشور