موضوع: "عربی معاصر سطح ۳"

ترجمه عربی معاصر قسمت یک

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 3ام خرداد, 1397

ترجمه متون عربی معاصر قسمت یک
#ترجمه_عربی_معاصر

1527099429_1_.pdf

1527099429_4_5.pdf

ترجمه عربی معاصر قسمت دوم

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 3ام خرداد, 1397

ترجمه عربی معاصر قسمت دوم

1527112811_9_10_1.pdf

1527112810_5_6_7_8.pdf

تکالیف درس عربی معاصر2

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 3ام آبان, 1396

 

تکالیف درس عربی معاصر2

 

دانلود صوت تدریس عربی معاصر یک سطح2

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 2ام آبان, 1396

 

دانلود صوت تدریس عربی معاصر یک سطح2

شامل 3 صوت

صوت اول 

صوت دوم

 

 

صوت سوم

ترجمه عربی معاصر1 سطح 3 رشته تفسیر

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 24ام مهر, 1396

 

ترجمه عربی معاصر1 سطح 3 رشته تفسیر

 

چکیده :

تر جمه پنج مقاله برای خواهرانی که درس متون عربی معاصر یک رو دارند

 

 فایل اول 

 

فایل دوم 

 

فایل سوم 

 

فایل چهارم