موضوع: "صرف"

نمونه سوال صرف 1

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 1ام تیر, 1397

نمونه سوال صرف 1
#نمونه_سوال_صرف1

1529432862k_pic_f8f331d0-0e02-4cc2-9429-24565951fed6.jpg

1529432862k_pic_9aee1078-b4f6-48db-9f30-cb4a10cb2ad6.jpg

نمونه سوالات صرف 2

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 1ام تیر, 1397

نمونه سوال صرف 2
#نمونه_سوال_صرف2

1529432960k_pic_27bd0bcc-284c-40a2-b4a2-91c53204d50e.jpg

1529432960k_pic_12bfe34b-a594-4e00-a4f9-0b3989d48241.jpg

1529432960k_pic_1171f00e-0c6b-47ff-88f1-f9c44e4acc4f.jpg

1529432959k_pic_dd981d68-ee86-4325-bdf0-a4eb7d5d1514.jpg

جزوه نموداری صرف قسمت دوم

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 3ام آبان, 1396

 

*جزوه نموداری صرف* قسمت دوم

چکیده :

*جزوه نموداری صرف*
قسمت دوم شامل
قواعد ادغام
قواعد اعلال خصوصی
قواعد اعلال عمومی
تخفیف همزه
مضارع موکد
مقدماتی

 

1508929796_-9.pdf

1508929796__1.pdf

1508929795sarf10_mozaaf.pdf

1508929795_-4.pdf

1508929795_-5.pdf

1508929795_-6.pdf

جزوه نموداری صرف قسمت اول

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 3ام آبان, 1396

 

جزوه نموداری صرف

چکیده :

جزوه نموداری صرف.
فعل ثلاثی مجرد (معتل)
باب تفعیل و تفعل
بخش فعل
جدول حالات ماضی و مضارع
علم صرف 2

 

1508928933_-_-10.pdf

1508928933___-11.pdf

1508928933_-3.pdf

1508928933_-8.pdf

1508928933__2.pdf

1508928932sarf11_motal.pdf

دانلود جزوه صرف ساده.

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 22ام مهر, 1396

 

دانلود جزوه صرف ساده.
فایل زیپ