« جزوه نموداری صرف قسمت دومتکالیف درس عربی معاصر2 »

جزوه نموداری صرف قسمت اول

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 3ام آبان, 1396

 

جزوه نموداری صرف

چکیده :

جزوه نموداری صرف.
فعل ثلاثی مجرد (معتل)
باب تفعیل و تفعل
بخش فعل
جدول حالات ماضی و مضارع
علم صرف 2

 

1508928933_-_-10.pdf

1508928933___-11.pdf

1508928933_-3.pdf

1508928933_-8.pdf

1508928933__2.pdf

1508928932sarf11_motal.pdf


 
مداحی های محرم