موضوع: "تفسیر"

جزوه علوم قرانی سطح 3 رشته تفسیر

13ام مهر, 1396

 

جزوه علوم قرانی سطح 3 رشته تفسیر

اشتراک گذاری این مطلب!

دانلود جزوه تفسیر ترتیبی3 ، سور احزاب

4ام مهر, 1396

 

دانلود جزوه تفسیر ترتیبی3 ، سور احزاب

 

اشتراک گذاری این مطلب!

دانلود نمونه سولات تفسیر ترتیبی 3 . سطح 3 رشته تفسیر

22ام شهریور, 1396

 

دانلود نمونه سولات تفسیر ترتیبی 3 . سطح 3 رشته تفسیر

 

 

 

دانلود نمونه سولات تفسیر ترتیبی 3 . سطح 3 رشته تفسیر

 

دانلود نمونه سولات تفسیر ترتیبی 3 . سطح 3 رشته تفسیر

 

دانلود نمونه سولات تفسیر ترتیبی 3 . سطح 3 رشته تفسیر

 

دانلود نمونه سولات تفسیر ترتیبی 3 . سطح 3 رشته تفسیر

اشتراک گذاری این مطلب!

دانلود ترجمه تفسیر سوره نسا صافی از ایه 35 تا 91

9ام اردیبهشت, 1396دانلود ترجمه تفسیر سوره نسا صافی از ایه 35 تا 91

 
 

اشتراک گذاری این مطلب!

دانلود جزوه تفسیر 2 سوره نساء صافی از ایه 1 تا 35

7ام اردیبهشت, 1396

 

 

دانلود جزوه تفسیر 2 سوره نساء صافی از ایه 1 تا 35


تهیه و تنظیم : سیده مهتا میراحمدی

  

اشتراک گذاری این مطلب!

 
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)