موضوع: "تفسیر"

نمونه سوال تفسیر ترتیبی 3

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 29ام خرداد, 1397

نمونه سوال تفسیر ترتیبی 3 بهمن 96

1529301228k_pic_4b2dff3b-7e33-4dcd-9fe3-dc5fb76bffe4.jpg

جزوه و ترجمه تفسیر_2 سوره نسا از جوامع‌الجامع سطح2

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 27ام خرداد, 1397

جزوه و ترجمه تفسیر_2 سوره نسا از جوامع‌الجامع
سطح2

1528708543jozve_tafsir2.pdf

1528708542tafsir2.pdf

تفسیر_ترتیبی_2 به صورت مجزا(فقط جلد 26 مجمع‌البیان) از سوره نازعات تا سوره مطففین

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 15ام خرداد, 1397

سلام #تفسیر_ترتیبی_2 به صورت مجزا(فقط جلد 26 مجمع‌البیان) از سوره نازعات تا سوره مطففین
#سطح_سه #رشته_تفسیر

15272521872021-fa-tarjamamajmabayanfetafserqoran-j26.pdf

نمونه سوال تفسیر ترتیبی ٢ سوره یاسین.

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 29ام دی, 1396

نمونه سوال تفسیر ترتیبی ٢ سوره یاسین.
#نمونه_سوال_تفسیر_ترتیبی٢
#نمونه_سوال_تفسیر٢
#سوره_یاسین

1516362247231f5d3d-40d0-4a08-93c0-ba55ab10c05a.jpeg

151636224578fcda31-e5e5-45bd-ba0d-4c341a8feb42.jpeg

جزوه علوم قرانی سطح 3 رشته تفسیر

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 13ام مهر, 1396

 

جزوه علوم قرانی سطح 3 رشته تفسیر