« دانلود نمونه سوال حقوق مدنیجزوه نموداری صرف قسمت دوم »

ترجمه عقاید خاصه شیعه 2- بخش اول

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 3ام آبان, 1396

 

ترجمه عقاید خاصه شیعه 2- بخش اول

شامل ترجمه:
درس سیزدهم: بداء
درس چهاردهم: سجده بر خاک
درس پانزدهم: توسل به اولیای خدا
درس شانزدهم: شفاعت
درس هفدهم: زیارت قبرها

ترجمه عقاید خاصه شیعه 2- بخش اول


 
مداحی های محرم