« دانلود نمونه سوال حقوق مدنیجزوه نموداری صرف قسمت دوم »

ترجمه عقاید خاصه شیعه 2- بخش اول

نوشته شده توسطسیده مهتا میراحمدی 3ام آبان, 1396

 

ترجمه عقاید خاصه شیعه 2- بخش اول

شامل ترجمه:
درس سیزدهم: بداء
درس چهاردهم: سجده بر خاک
درس پانزدهم: توسل به اولیای خدا
درس شانزدهم: شفاعت
درس هفدهم: زیارت قبرها

ترجمه عقاید خاصه شیعه 2- بخش اول

نظر از: مهدی دهقانی [بازدید کننده]
مهدی دهقانی

شرح لمعه مسجد سرایی که در سایت هست دزدی است بنده ناشرش هستم که اندیشه حقوقی ان را به نا حق چاپ کرده وشما هم در سایت گذاشتید
۰۲۵۳۷۷۴۴۲۰۰

1396/09/03 @ 15:26


فرم در حال بارگذاری ...