نمونه سوال تفسیر ترتیبی ٢ سوره یاسین.

29ام دی, 1396

نمونه سوال تفسیر ترتیبی ٢ سوره یاسین.
#نمونه_سوال_تفسیر_ترتیبی٢
#نمونه_سوال_تفسیر٢
#سوره_یاسین

1516362247231f5d3d-40d0-4a08-93c0-ba55ab10c05a.jpeg

151636224578fcda31-e5e5-45bd-ba0d-4c341a8feb42.jpeg

اشتراک گذاری این مطلب!

دانلود جزوه خلاصه علوم بلاغی 1

21ام دی, 1396

 

دانلود جزوه خلاصه علوم بلاغی 1

 
 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

نمونه سوال علوم بلاغی 1 pdf

20ام دی, 1396

 

نمونه سوال علوم بلاغی 1 pdf

 

اشتراک گذاری این مطلب!

نمونه سوال امتحان میان ترم اصول 2 سال96

19ام آذر, 1396

 

نمونه سوال امتحان میان ترم اصول 2

برگه امتحانی خودم هستش

 
تصاویر پیوست شده:1

1512909151photo_2017-12-10_15-59-56.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!

نمونه سوال میان ترم نحو عالی 3 با جواب

13ام آذر, 1396

 

نمونه سوال میان ترم نحو عالی 3

 

چکیده :

این نمونه سواله امساله خودمه که امتحان دادیم.

 

تصاویر پیوست شده:2

1512401829photo_2017-12-04_14-19-38.jpg

 

 

1512401828photo_2017-12-04_14-19-33.jpg

 

جوابیه:

اشتراک گذاری این مطلب!